LÖSEN

I enlighet med Byggavtalet ska byggföretag skicka granskningsunderlag till Byggnads. Underlaget läggs in i det elektroniska verktyget för lönegranskning och statistiksammanställning kallat LÖSEN (LÖneunderlag Säkert och ENkelt). Personuppgifter som skickats in för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare i andra fackförbund ska inte kunna identifieras.

Guider och hjälpmedel

Frågor och svar

Vad är LÖSEN-rapportering?

LÖSEN är en digital tjänst för lönegranskning och statistiksammanställning.

Support LÖSEN-rapportering
08-50 55 59 70
losensupport@byggforetagen.se

Supporten är öppen vardagar mellan 08:15 – 17:00.

Vad är Avstämningsverktyget (LÖSEN 2.0)

I Byggavtalet 2010 kom parterna överens om att komplettera LÖSEN med LÖSEN 2.0, dvs även inrapportering av prestationslön i LÖSEN-filen.

Verktyget används av parterna gemensamt i samband med avstämningarna man gör under ett byggprojekt som inbegriper prestationslöneutbetalningar.

Via Avstämningsverktyget kompletteras då LÖSEN även med prestationslönedelen (då kallat LÖSEN 2.0) och används då inom granskning och för statistik

Medlemsföretag som behöver åtkomst till Avstämningsverktyget hänvisas till kontakt hos Byggföretagen nedan.

Support Avstämningsverktyget (för de som redan använder)
08-441 54 34
support@lexicon.se
Supporten är öppen vardagar mellan 08:15 – 17:00.


Kontakt

Niklas Arvidsson

Löne- och avtalsansvarig

Tel: +46 42 24 83 31

niklas.arvidsson@byggforetagen.se