Energieffektivisera byggnader | Byggföretagen

Energieffektivisera byggnader

Bygg- och fastighetssektorn använder en tredjedel av Sveriges energi. Här finns stor potential för energieffektivisering vid renovering av byggnader. Redan idag finns enkla åtgärder som minskar förbrukningen, ger lägre kostnader och en bättre inomhusmiljö.

Uppdaterad:

Tips

Tänk på helheten och frågor kring inomhusmiljö, fukt och kulturvärden när ni föreslår eller väljer åtgärder.

Se över skick på fönster, dörrar samt isolering av vind och väggar, och fundera över vilka åtgärder som är rimliga ekonomiskt och som sparar mest energi.

Undersök installationernas skick i nära samarbete med installatören. Installationerna och driften spelar ofta en stor roll för energiprestandan.

Räkna på kostnader och lönsamhet både från själva renoveringsfasen och från driftsfasen efter renoveringen. Många åtgärder blir snabbt lönsamma.