Gå med | Byggföretagen

Gå med

Samhället ställer om. Underteckna färdplanen och anta målen om nettonollutsläpp senast 2045 för en fortsatt lönsam affär.

Uppdaterad:

Hur går man med?

För att ansluta sig till färdplanen behöver ett beslut tas i er styrelse eller ledningsgrupp. Underskrivandet sker via denna länk hos Fossilfritt Sverige och Byggföretagens hemsida med lista över underskrivande aktörer uppdateras löpande.

Varför vara med?

Samhället ställer om. Efter år 2045 kommer svenska myndigheter inte att tillåta klimatpåverkan från några industrier eller verksamheter. Därför är det nödvändigt att den svenska bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om till fossilfria konkurrenskraftiga erbjudanden för en fortsatt lönsam affär.

Genom att underteckna färdplanen antar ni målet om att nå nettonollutsläpp senast år 2045. Ni antar också flera delmål – kartlägga utsläpp och sätta klimatmål senast 2022, en tydligt minskande trend av utsläppen senast år 2025, en halvering av utsläppen senast 2030 och 75 procent mindre utsläpp senast 2040. Genom att anta målen sätter er organisation en långsiktig strategisk inriktning som gör er väl rustade för framtiden. Som undertecknade aktör medverkar ni i en årlig rapportering till Fossilfritt Sverige.