Gå med | Byggföretagen

Gå med

Samhället ställer om. Underteckna färdplanen och anta målen om nettonollutsläpp senast 2045 för en fortsatt lönsam affär.

Uppdaterad:

Varför vara med?

Samhället ställer om. Efter år 2045 kommer svenska myndigheter inte att tillåta klimatpåverkan från några industrier eller verksamheter. Därför är det nödvändigt att den svenska bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om till fossilfria konkurrenskraftiga erbjudanden för en fortsatt lönsam affär.

Genom att underteckna färdplanen antar ni målen om att halvera verksamhetens utsläpp till år 2030 och uppnå nettonollutsläpp senast år 2045. På så sätt sätter er organisation en långsiktig strategisk inriktning som gör er väl rustade för framtiden. Som undertecknad aktör ingår ni i ett nätverk med möjlighet att delta i seminarier, kunskapsutbyten och innovationsprojekt samt medverka i en årlig rapportering till Fossilfritt Sverige.

Hur går man med?

För att ansluta sig till färdplanen behöver ett tydligt beslut tas i er styrelse eller ledningsgrupp om halvering av utsläpp till 2030 samt nettonollutsläpp senast 2045. Detta beslut presenterar ni på er webb och meddelar Byggföretagen genom kontaktperson Åsa Lindell.