Lokala och regionala klimatinitiativ | Byggföretagen

Lokala och regionala klimatinitiativ

Uppdaterad:

Runt om i landet sjuder det av engagemang och framdrift för att reducera utsläppen från samhällsbyggnadssektorn. På flera ställen har näringslivet, offentliga aktörer och akademin gått ihop för att kraftsamla lokalt och regionalt. Dessa klimatinitiativ är en stor och viktig kraft för att minska bygg- och anläggningssektorns klimatutsläpp. 

Nedan hittar du kontaktpersoner och hemsidor till etablerade klimatinitiativ i landet:

 1. Nätverk för hållbart byggande i Luleå, Erik Ranängen
 2. Nätverk för cirkulärt byggande etableras i Skellefteå, Karin Degerfeldt (Skellefteå kommun) samt Sara Wård Edvall (IVL).
 3. Hållbara Hus – Nätverket för hållbart byggande och förvaltande, Michael Jalmby (Esam).
 4. ByggDialog Dalarna, Henrik Janols
 5. Klimatprotokollet (uppsala.se), Lovisa Lingfors.
 6. Hållbart byggande i Värmland, Per Andersson (ordförande 2022-2023).
 7. Hållbart Stockholm 2030 | För snabb omställning till en hållbar bostadsbransch, Andreas Huss (Rise).
 8. Klimatarena Stockholm, Lasse Andersson (Region Stockholm).
 9. Östergötland Bygger Klimatneutralt (ÖBKN), Tomas Nord (Processledare ÖBNK).
 10. CCC Jönköpings län – Ett nätverk för klimatneutral bygg- och fastighetssektor i Jönköpings län, Linda Gladh (Energikontoret Småland).
 11. Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande, Susan Runsten (Business Region Göteborg).
 12. Godahus – energieffektiva och hållbara byggnader i sydost, Björn Eliasson (VD).
 13. Lokal färdplan Malmö (LFM30), Jennifer Cronborn (Kanslichef).

 

Utvecklingen går fort framåt, och fler initiativ är under uppbyggnad. Saknar du något klimatiniativ? Hör av dig till Emma Bonnevier på Byggföretagen.