Så arbetar vi med färdplanen | Byggföretagen

Så arbetar vi med färdplanen

Färdplansarbetet syftar till att uppnå nettonollutsläpp och en fossilfri konkurrenskraft senast 2045 genom bland annat projekt, aktiviteter och påverkansarbete.

Uppdaterad:

Implementeringsgrupp samordnar arbetet

Färdplanen samordnas av en implementeringsgrupp som består av representanter från branschorganisationerna Byggföretagen, Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Sveriges Allmännytta tillsammans med Trafikverket.

Färdplanens implementeringsgrupp ansvarar för att årligen följa upp färdplansarbetet och rapportera till Fossilfritt Sverige, initiera och driva projekt och aktiviteter, marknadsbevaka och driva påverkansarbete samt vid behov uppdatera och revidera färdplanen.

Det operativa arbetet med att nå färdplanens mål om nettonollutsläpp sker i verksamheten hos alla de aktörer som undertecknat färdplanen.

Färdplanens implementeringsgrupp:

Byggföretagen – Åsa Lindell

Fastighetsägarna – Rikard Silverfur

Innovationsföretagen – Anders Persson

Installatörsföretagen – Helen Magnusson

Trafikverket – Åsa Lindgren

Byggmaterialindustrierna – Jenny Svärd

Byggherrarna – Tommy Lenberg

Sveriges Allmännytta – Sofia Hansdotter

Styrgruppen tar strategiska beslut

En styrgrupp tar långsiktiga och strategiska beslut kring färdplanens utveckling. Styrgruppen består av Byggföretagen, NCC, Skanska, Swerock, WSP, Chalmers och Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige samlar Sveriges färdplaner

Fossilfritt Sverige startades av regeringen år 2015 och samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland med ett fossilfritt och konkurrenskraftigt näringsliv. Här finns 22 branscher representerade som tillsammans står för 70 procent av Sveriges utsläpp. Respektive bransch har tagit fram en färdplan för hur nettonollutsläppen ska nås, varav bygg- och anläggningssektorn är en.

Fossilfritt Sverige stöttar arbetet i färdplanerna. Årligen följer de upp framsteg och utmaningar inom respektive bransch som sedan utgör grund för regeringens fortsatta klimatarbete.