Så går arbetet med färdplanen | Byggföretagen

Så går arbetet med färdplanen

Senaste åren har stora kliv tagits mot målet om nettonollutsläpp senast 2045. Ta del av färdplanens uppföljningsrapporter.

Uppdaterad:

Uppgradering 2023

Sedan färdplanen togs fram 2018 har flera framstegs gjorts, samtidigt som nya utmaningar har identifierats. Vi har också nya förutsättningar och krav i och med EU:s gröna giv, klimatdeklarationer och flertalet regionala och lokala klimatinitiativ. Därför kommer färdplanen att uppgraderas under 2023. Arbetet påbörjades i samband med en workshop 24 januari där alla undertecknade aktörer var inbjudna.

Uppföljning 2022

Inom bygg- och anläggning lyfts framsteg inom återbruk, elektrifiering och klimatförbättrad betong. Samtidigt tydliggörs det att branschen måste gå från pilot till standard. För att underlätta omställningsarbetet efterfrågar branschen ambitiösa, förutsägbara och långsiktiga spelregler.

Ta del av uppföljningsrapporten 2022.

Byggföretagens sammanfattning av branschens status.

Uppföljning 2021

Stora kliv har tagits framåt, men slutsatsen är att många utmaningar kvarstår samtidigt som takten i omställningen måst öka. Inom bygg- och anläggning har flera viktiga verktyg för upphandling, beräkning och uppföljning tagits fram, samtidigt som korrekt statistikunderlag saknas.

Ta del av uppföljningsrapporten 2021.