Finns det stöd att söka för sanering av förorenad mark? – Byggföretagen

Finns det stöd att söka för sanering av förorenad mark?

Ja, regeringen har avsatt 200 miljoner kronor årligen för att hjälpa kommuner att sanera förorenad mark och bygga bostäder på. För att söka bidraget krävs att det finns ett behov av bostäder och ett förorenat område som försvårar för bostadsbyggande samt att kommunen tagit ett beslut om att påbörja detaljplaneläggning för bostäder.