BAS U erhåller inget eller bristfälligt underlag från BAS P! – Byggföretagen

BAS U erhåller inget eller bristfälligt underlag från BAS P!

Enligt AFS 1999:3 8§ ska Byggherren se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras. Enligt AFS 1999:3 12§ ska BAS P upprätta arbetsmiljöplanen. Finns ingen arbetsmiljöplan innan etablering är det sanktionsavgiftskopplat.

Tolkning: En Arbetsmiljöplan ska finnas framtagen av Bas P, vilket ska bevakas att det utförs av byggherren.