BAS U funktion vid stamrenovering och kvarboende tar in egen entreprenör, vem samordnar inom området? – Byggföretagen

BAS U funktion vid stamrenovering och kvarboende tar in egen entreprenör, vem samordnar inom området?

Enligt AML 3:6§ ska BH utse en BAS P och en BAS P. Enligt AML 3:7b§ ska BAS U samordna arbetet så risker förebyggs. Enligt AFS 1999:3 i tolkningarna till 6§ måste det alltid vara klart vem som utsetts till BAS. Vidare framgår att det vid en given tidpunkt endast får finnas en Byggarbetsmiljösamordnare.

Tolkning: Krav kan ställas till Brf:en vid upphandlingen/avtalstecknande, att inga andra entreprenörer tas in vid sidan om pågående entreprenad.