BAS U har tidsbrist att utföra sitt uppdraget tillfredställande! – Byggföretagen

BAS U har tidsbrist att utföra sitt uppdraget tillfredställande!

Enligt AML 3:7e§ 2. ska arbetet tidsplaneras så att risker för ohälsa och olycka förebyggs. Vidare framgår av AML 3:6§ att Byggherren inte befrias från ansvar för sådana arbetsuppgifter som BAS P&U ska göra.

Tolkning: Här är det tydligt angett att byggherren har ett fortsatt ansvar som även inkluderar de uppgifter som BAS U ska utföra. Vilket bör innebära ett samarbete och stöttning från byggherren, så att BAS U får de förutsättningar som behövs för att uppdraget kan utföras tillfredställande.