Får lagreglerna och ID06 verkligen stopp på svartarbetet som förekommer i svensk byggbransch?

För att skapa en sundare byggbransch och en effektivare skattekontroll har Byggföretagen utvecklat branschstandarden ID06. Dessvärre har kontrollen av de enskilda personer som får ID06-kort varit bristfällig. Därför gör ID06 det nu svårare att fuska. Under våren 2020 sker en omfattande uppgradering av säkerhetssystemet. Alla som har ID06-kort kommer att behöva registrera sig igen och söka om sina kort för att bli godkända enligt det nya ID06-systemet.  

Byggföretagen välkomnar oannonserade kontroller för att säkerställa att endast behöriga personer verkar på våra byggarbetsplatser. Det finns en nära kontakt mellan Byggföretagen och Skatteverket i frågor som rör sund konkurrens. Svenska myndigheter kan dock göra mer för att säkerställa sund konkurrens.