Hur och i vilken omfattning ska BAS U vara tillgänglig? – Byggföretagen

Hur och i vilken omfattning ska BAS U vara tillgänglig?

Enligt AML 3:7b§ och i AFS 1999:3 13-16§§ framgår vilka uppgifter som BAS U ska utföra. Tillgängligheten blir tydligt kopplad till hur dessa uppgifter kan utföras och hur BAS U kan disponera fler personer till uppgifterna (AFS 6§).

Tolkning: Utifrån uppgifterna enligt AML 3:7b och AFS 1999:3 13-16§§ och hur dessa fördelas kan personen som har funktionen BAS U bedöma hus mycket han/hon måste vara på plats. Att vara tillgänglig utöver detta är att nås per tfn.