Ibland förekommer medieuppgifter eller påståenden om att medlems­företag bryter mot lagar och regler. Varför utesluter ni inte dessa företag?

Uteslutning av ett medlemsföretag måste det ske på ett rättssäkert sätt. Vi kan aldrig agera endast på påståenden, rykten eller på uppgifter i media. Vi måste ha konkreta bevis för att det förhåller sig på ett sätt som föranleder uteslutning.