När förhållandena och därmed riskerna ändras på byggarbetsplatsen kan BAS U ändra Ordnings- och skyddsreglerna? – Byggföretagen

När förhållandena och därmed riskerna ändras på byggarbetsplatsen kan BAS U ändra Ordnings- och skyddsreglerna?

Enligt AFS 1999:3 14§ ska BAS U genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de eventuella förändringar som ägt rum.

En av delarna i arbetsmiljöplanen är just Ordnings- och skyddsregler. Viktigt är att förändringen kommuniceras med alla berörda på byggarbetsplatsen. Omfattningen på kommunikationen beroende på vad det är men både muntligt och skriftligt behövs sannolikt.