När ska en klimatdeklaration göras?

Klimatdeklarationen ska lämnas in när byggnaden har uppförts och det är byggnadens ägare som ansvarar för att lämna in den till Boverket.