Svårt att få UE och se att lämna sina riskanalyser till BAS U! – Byggföretagen

Svårt att få UE och se att lämna sina riskanalyser till BAS U!

Enligt AFS 1999:3 17§ ska den som driver verksamhet på byggarbetsplatsen lämna uppgift om de risker som kan uppstå på grund av dennes verksamhet till BAS U.

Tolkning: Aktuella risker ska alltid lämnas till BAS U enligt Bygg- och anläggningsföreskriften. Görs inte det måste de efterfrågas för att kunna fylla i Arbetsmiljöplanen tillfredställande.