Två Byggherrar finns på samma arbetsområde. En för mark och en för byggnation. Båda utser BAS U trots att det är samma fysiska område! – Byggföretagen

Två Byggherrar finns på samma arbetsområde. En för mark och en för byggnation. Båda utser BAS U trots att det är samma fysiska område!

Enligt AML 3:6§ ska BH utse en BAS P och en BAS P. Enligt AML 3:7b§ ska BAS U samordna samordna arbetet så risker förebyggs. Enligt AFS 1999:3 i tolkningarna till 6§ måste det alltid vara klart vem som utsetts till BAS. Vidare framgår att det vid en given tidpunkt endast får finnas en Byggarbetsmiljösamordnare.

Tolkning: Avseende detta saknas tydlig styrning från lagtexterna då det är ett tydligt krav att ”den som låter utföra ett bygg och anläggningsarbete” = Byggherren måste utse en Byggarbetsmiljösamordnare (BSU). Vilket leder till att om det finns flera byggherrar inom samma område så blir det också flera BAS U. Här önskar vi ett förtydligande i föreskriften.