Vad är BASTA?

BASTA är ett oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter som vänder sig till entreprenörer, beställare/byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter, grossister och materialleverantörer. Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö. 

EU:s kemikalielagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. I BASTA:s produktdatabas finns bygg- och anläggningsprodukter som uppfyller olika krav på kemiskt innehåll. BASTA:s databas innehåller dels BETA-registret, med produkter som uppfyller grundkrav, dels BASTA-registret, med produkter som uppfyller högre krav. Databasen är gratis och öppen för alla. BASTA tillhandahåller även ett webbaserat verktyg BASTA Projekthanteraren, som gör det möjligt att dokumentera materialval i projekt. 

BASTA drivs som ett icke vinstdrivande bolag och ägs gemensamt av Sveriges Byggindustrier och IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Läs mer på BASTA:s hemsida.