Vad är en livscykelanalys?

En livscykelanalys, LCA, är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan av en produkt eller process är. Genom att ta reda på var i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan man identifiera behov av åtgärder för att minimera utsläppen under livscykeln.