Vad är EPD (Environmental Product Declaration)?

Det internationella EPD-systemet är ett informationssystem som beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykel-perspektiv. Syftet är att ge kvalitetssäkrad och jämförbar information om varors och tjänsters miljöprestanda i så kallade miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations – EPD). 

EPD-systemet lanserades i Sverige 1998 men har successivt omformats till ett internationellt system. Idag finns EPD:er registrerade från 27 länder och fyra kontinenter. 

IVL Svenska Miljöinstitutet tog över driften av det internationella EPD-systemet den 1 juli 2014, då Miljöstyrningsrådet avvecklades. 

Läs mer om det Internationella EPD®-systemet (på engelska)