Vad gör Bygg­företagen för att motverka svartarbete i Sverige?

Byggföretagen uppmuntrar svenska myndigheter att granska byggbranschen. Vi har verkat för lagstiftning om personalliggare, lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå samt anmälningsplikt för den som utför arbete i Sverige.