Vad gör Bygg­företagen vid indikationer på att ett medlems­företag inte agerar korrekt?

När vi får kännedom om att ett medlemsföretag inte agerar på ett korrekt sätt följer vi upp det och försöker i första hand få företaget att ändra sitt beteende och göra rätt – om det visar sig stämma. Om vi upptäcker att det förekommer lagbrott anmäler vi det till berörda myndigheter. I regel är det inte vi som upptäcker att något är fel. Byggföretagen uppmanar alltid källan till informationen att anmäla.