Vad har BAS U för ansvar/uppgifter när det gäller dokumentation gällande ställningar? – Byggföretagen

Vad har BAS U för ansvar/uppgifter när det gäller dokumentation gällande ställningar?

Enligt allmänna råd i AFS 2013:4 är det viktigt att den som samordnar åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall får tillgång till dimensioneringshandlingarna. Om det är fråga om byggnads­ och anläggningsarbete bör byggarbetsmiljösamordnaren för utförandeskedet även hålla dem tillgängliga.

Enligt 44 § ska en dimensioneringshandling, som normalt ska vara på svenska, delas upp i följande avsnitt:

  1. Beskrivning av konstruktionens läge och utformning.
  2. Lastförutsättningar och imperfektioner.
  3. Sammanställning och bedömning av förekommande lastfall.
  4. Beräkning av de lastfall som bedöms dimensionerande.
  5. Slutlig bedömning av konstruktionens säkerhet.