Vad har Byggarbetsmiljösamordnaren för ansvar/uppgifter när det gäller ställningar? – Byggföretagen

Vad har Byggarbetsmiljösamordnaren för ansvar/uppgifter när det gäller ställningar?

Enligt AFS 2013:4 26 § ska, i samband med att en ställning eller ett väderskydd planeras, underlaget kontrolleras så att det med betryggande säkerhet kan bära upp den belastning som kan uppstå. Enligt 23 § riktar sig kontrollansvaret även till byggarbetsmiljösamordnare (för såväl projekterings-­ som utförandeskedet) inom byggnads-­ och anläggningsarbete.

Tolkning:

  1. Kontroll av underlaget
  2. Hålla handlingarna om ställningen tillgängliga
  3. Ha överinseende med den fortlöpande kontrollen av ställningen