Vad innebär arbetsgivardeklaration på individnivå?

Alla arbetsgivare måste månadsvis redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd. Utbetalda löner och avdragen skatt kopplas redan från början till respektive anställd. Detta innebär att Skatteverket lättare kan kontrollera att arbetsgivaren betalat in de skatter och avgifter som belöper på utbetalda löner.