Vad innebär omvänd skattskyldighet inom bygg­sektorn?

Omsättning av nästan alla varor och tjänster är momspliktiga. Vid köp av tjänster som inte är momsbefriade ska moms normalt sett utgå med 25 % av försäljningspriset. Inom byggsektorn gäller särskilda momsregler, s.k. omvänd skattskyldighet. I de flesta fall innebär bestämmelserna att företag verksamma inom byggsektorn, som säljer byggtjänster till andra företag inom byggsektorn i Sverige eller till ett företag som bara säljer tjänsterna vidare, ska använda omvänd skattskyldighet. Det är alltså det företag som säljer tjänsterna till en slutkonsument som ska ta ut moms av kunden.  

Om villkoren för omvänd skattskyldighet är uppfyllda måste detta användas, detta är inte valfritt.   

Mer information om omvänd skattskyldighet i byggsektorn.