Vad tycker användarna om Produktionsplanering betong?

Hans Wimelius, NCC

— Jag använder Produktionsplanering betong för att säkerställa att vi vidtagit rätt åtgärder innan gjutning. Den automatiska rapporten för redovisningen känns professionell och Beställaren brukar acceptera och godkänna underlaget som verifikat för vidtagna åtgärder.

Magnus Westman, Skanska

— Det är ett användarvänligt verktyg för att i förväg se vad som händer med betongen. Fördelen med det är att då kan man i ett tidigt skede simulera olika åtgärder för att undvika tex tidig frysning. Du kan även få ut en rapport / dokumentation.

Att veta i förväg betyder att det blir lättare att planera arbetet, när du kan riva formen, var eller om du måste lägga in kylslingor/värmekablar, täckning mm. Genom att veta rätt åtgärder före gjutning blir kvaliteten bättre och kostnaden lägre.