Var är lagreglerna införda?

Kraven på hållbarhetsrapportering är införda i årsredovisningslagen (ÅRL). Där ingår sedan tidigare bestämmelser om den information som ska framgå av företags finansiella rapportering.