Hållbarhet och klimat – Byggföretagen

Hållbarhet och klimat

Sverige ställer om till ett samhälle utan klimatpåverkan senast år 2045. Här finns hjälpmedel, verktyg och material som hjälper företag att bidra till klimatomställningen.

Ämnen

Beräkna ditt företags klimatutsläpp

Att kartlägga och få kännedom om sina utsläpp är en mycket viktig del för att man ska kunna sätta mål i sin verksamhet och därmed bidra till klimatomställningen.

Digital rapportering av klimatdata

Branschens krav på digital rapportering av klimatdata ökar; både från myndigheter, kunder och andra intressenter. Nu ställer sig nu branschens aktörer bakom branschstandarden för digitala följesedlar (BEAst Supply 4.0).

Klimatdeklaration

Klimatdeklarationer är en viktig del av färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch 2045. Här finns hjälpmedel för att byggbolag ska kunna påbörja anpassningen till klimatdeklarationer.

Hållbara materialval

Materialanvändning kräver energi och resurser samt genererar föroreningar och avfall. Därför är genomtänkta materialval avgörande för hur vi belastar miljön på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Här hittar du flera hjälpmedel för att underlätta hållbara materialval i praktiken.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsrapportering omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Här finns verktyg och material för att upprätta en hållbarhetsredovisning.

Energieffektivt byggande

Energieffektivt byggande inom nyproduktion och renovering är avgörande för att uppnå klimatneutralitet 2045. Här finns en rad hjälpmedel guider, verktyg och kunskapsdokument som hjälper byggbolag att bygga mer energieffektivt.

Resurs- och avfallshantering

Bygg- och anläggningsbranschen ger upphov till stor andel av samhällets avfall. Här hittar du flera olika guider och hjälpmedel för att effektivisera resurs- och avfallshanteringen i ditt företag.

Taxonomi: verktyg

Byggföretagen har etablerat ett taxonominätverk för berörda inom bygg- och anläggningsbranschen. Genom ett idogt och systematiskt arbete har flera av våra medlemsföretag upparbetat kunskap om taxonomins kriterier.