Varför är det viktigt för seriösa aktörer att kontrollera sina underentreprenörer?

Seriösa aktörer har en viktig roll för att skapa en sund bransch. Det handlar naturligtvis om att skapa en sund byggbransch som bidrar till samhället, men det är också viktigt att seriösa aktörer blir medvetna om vad de riskerar om de får in oseriösa aktörer i sina projekt. Om de som sitter på uppdragen och pengarna ställer frågor och ställer krav blir det mycket svårare för de oseriösa företagen att verka.