Varför behöver vi klimatdeklarationer?

Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Avsikten är också att öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan genom att identifiera, kvantifiera och räkna på klimatpåverkan. Krav på en klimatdeklaration är ett sätt att styra mot ett ökat lärande om livscykelanalyser och om vad som är stort och smått ur klimatsynpunkt.