Varför företräder Bygg­företagen företag som anklagas för att inte följa kollektivavtalet och bryta mot lagar och regler?

Det är vår uppgift som arbetsgivarorganisation att företräda våra medlemmar i tvister med de fackliga organisationerna.