Vilka delar av byggnaden ska ingå i beräkningen?

De byggnadsdelars klimatpåverkan som ska redovisas i deklarationen är bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. Dessa täcker då in cirka 80 – 90 procent av klimatpåverkan för modul A1 – A3.