Vilka energikrav finns vid nybyggnad och renovering?

I Boverkets byggregler anges i kapitel 9 de energikrav som gäller vid nybyggnad och renovering. Kraven omfattar hur mycket energi som får användas, hur välisolerad byggnad ska vara och hur mycket el som får användas till uppvärmning och tappvarmvatten. Det berör framförallt dig som ska bygga nytt eller ändra en befintlig byggnad. Du som vill läsa mer hittar bland annat länkar till reglerna men också till dokument med kommentarer och svar på vanliga frågor.

Läs mer på Boverkets hemsida