Vilka miljöcertifieringssystem finns det?

Miljöcertifiering av byggnader kan både vara ett verktyg för att kvantifiera en byggnads miljöprestanda och ett medel för att nå uppsatta miljömål. De vanligaste miljöklassningssystemen i Sverige är: 

  • BREEAM (brittiskt) Anpassade till svenska förhållanden genom SGBC
  • LEED (amerikanskt)
  • Miljöbyggnad (svenskt)
  • Svanen (nordiskt)
  • CEEQUAL (anläggning)

Läs mer i LÅGAN-rapporten Energi- och miljöklassning av byggnader i Sverige.