Vilka olika energi- och miljöcertifieringssystem för byggnader finns det?

Klassning eller certifiering av byggnader kan både vara ett verktyg för att kvantifiera en byggnads energi- och miljöprestanda och ett medel för att nå uppsatta internationella och nationella miljö- och energimål. Vissa system inriktar sig enbart på en byggnads energiprestanda medan andra hanterar många olika miljöaspekter. 

Läs mer i LÅGAN-rapporten Energi- och miljöklassning av byggnader i Sverige