Vilka upplysningar bör lämnas om hantering av risker?

Upplysningar om hantering av risker kan omfatta åtgärder som vidtagits för att förhindra olika negativa konsekvenser av verksamheten. Det kan röra sig om nya arbetsrutiner, utbildningsinsatser, arbetsmiljöprogram, avfallshantering och så vidare.