Handledare BKMA | Byggföretagen

Handledare BKMA

Här hittar du handledare till din BKMA-certifiering. Alla handledarna är fristående konsulter. Att anlita en konsult är en uppgörelse mellan er som företag och konsulten, de är inte anställda på Byggföretagen utan har under en längre tid haft ett samarbete med oss på Byggföretagen just för denna typ av handledning.

Jan Mathias Persson
Mathias Persson Konsult AB
072 152 30 55
mathias@mpkab.se

Mathias började som traditionell lärling (träarbetare), och arbetat som snickare i flera år. Startade och drev eget byggföretag 1999 – 2016 som var BF9K certifierat 2009, upprätthöll och utvecklade systemet i många år. 2016 anställd som verksamhetschef med KMA ansvar och avtalsansvar i ett byggbolag, och ansvarade för uppbyggnad och certifiering av ett verksamhetssystem enl. BF9K 2017. Arbetar sedan 2019 som handledare för (BF9K) numera BKMA samt Kontrollansvarig enl. PBL.

Erfarenhet:

 • Arbetat med aktivt KMA arbete, och projektledning i projekt samt verksamheter, både större och mindre projekt och verksamheter.
 • Handledare sedan 2019 (BF9K) och nu BKMA, med handledning av företag för att bli certifierade. Har erfarenhet av både större och mindre företag, och med att hjälpa företagen med arbetet i att upprätthålla och utveckla deras verksamhetssystem och KMA arbete.
 • Håller även i intern utbildningar för företag bla. BKMA Grundutbildning och introduktion.

Mathias utgår från Stockholms län, (Västra) Uppsala län och Västmanlands län.

Anna Runberg
Anna Runberg Byggkonsult
070 774 32 00
anna@arbyggkonsult.se

Anna är idag egenföretagare och arbetar som handledare för BKMA och hjälper BF9K-, Povel- och nya företag att bli certifierade BKMA-företag, i hela Sverige. Samtidigt håller jag BUC´s (Byggbranschens Utbildning Centers) kurser – BKMA Grundkurs/Effektiv Kvalitetssäkring och Systemansvarig i Stockholm, Göteborg alt via Teams. Anna kan branschen, är pedagogisk och bra på att förmedla kunskap.

Erfarenhet:

 • Har under sina 30 år i branschen drivit eget mur- och putsföretag, varit arbetsledare, inköpare, platschef, kontrollansvarig sedan 15 år, energiexpert, installationsprojektledare, besiktningsman, systemansvarig BF9K och som senast – revisor på DNV i 6 år (reviderat BF9K-företag).
 • Har erfarenhet från små och stora entreprenadföretag, egenföretagare, konsult och beställare, vilket har givit en mycket bra förståelse och bild över hur kunskaperna och behoven ser ut.

Anna arbetar över hela Sverige, har kontor i Stockholm 60% och Skåne 40% men jobbar även i Jämtland, Dalarna, Gästrikland, Östergötland och Småland.

Joakim Blomster
070 160 94 22
joakim.blomster@ampiro.se

Joakim är från grunden utbildad inom bygg- och installationssektorn och har sedan 2005 verkat som extern revisor hos certifieringsorgan inom bland annat bygg- och anläggning. På senare år också som konsult inom ledningssystem för att stötta och hjälpa företag och organisationer med tolkning och införande av ledningssystem enligt ISO- standards, Povel, FR2000 samt BKMA.

Erfarenhet:

 • Har genom åren hjälpt stora som små bygg- och anläggningsföretag med ledningssystem fram till certifiering.
 • Har också efter tilldelat certifikat med att underhålla och utveckla ledningssystemet vidare för mervärde inom den egna organisationen.

Joakim arbetar i Göteborg, samt till viss del i Jönköping.

Lennart Johansson
Leguit AB
070 399 28 48
lennart@leguit.se

Har 45 års erfarenhet av byggbranschen. Jag har arbetat som arbetsledare och IT-ansvarig hos ett antal företag i Göteborg. Mina styrkor är t.ex. ett kunnande i byggandets alla faser, från projektering, kalkyl, inköp, upphandling och genomförande kombinerat med mycket goda kunskapar vad gäller datoranvändandet i byggbranschen.

Erfarenhet:

 • Har under ca 10 års tid varit handledare inom POVEL dels genom grupputbildningar med ca 6-8 företag om två personer och dels genom företagsintern utbildning med ca 10 personer hos det enskilda företaget/företagen. Ett antal av företagen har genomfört ISO-Certifiering.

Lennarts arbetsfält har varit hela landet med uppdrag i bl.a. Luleå, Piteå, Skellefteå, Gävle, Norrköping, Linköping, Jönköping, Växjö, Enköping, Örebro, Skövde, Mariestad, Kil, Munkedal, Ljungskile, Tjörn, Uddevalla, Mölnlycke, Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Halmstad, Båstad, Ängelholm, Smedstorp och Malmö.

Carmen Eshagi
RomProd Design
070 778 60 40
carmeneshagi@hotmail.com

Carmen har abetat i bygg- och anläggningsbranschen de senaste 12 åren administrativt både centralt och i projekt. Innan dess 20 år i fastighetsbranschen i flertalet roller.

Erfarenhet:

 • Projektsamordnare med administrativt stöd i projekt, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, framtagande av KMA-planer, arbetsmiljöplaner, kontrollplaner och egenkontroller, miljödokumentation, avvikelser, drift- och underhållsdokumentation.
 • Som tf. KMA-systemansvarig har jag hållit i externrevisioner och genomfört interna revisioner, Ledningens genomgång samt internutbildning/workshops gällande BF9K/BKMA.

Carmen arbetar i Stockholm med omnejd, Mellansverige och digitalt när det behövs.

Malin Brodd
Ampiro Group AB
079 351 32 23
malin.brodd@ampiro.se

Malin har ett förflutet inom tillverkande industri som kvalitetsutvecklare och KMA-ansvarig. Arbetar sedan 2014 som konsult inom ledningssystem med utgångspunkt i standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö inom blandade branscher, som t.ex. bygg och anläggning.

Erfarenhet:

 • Har under sina år som konsult hjälpt både små och större bygg- och anläggningsföretag med införande av ledningssystem fram till certifiering.
 • Bidragit med kompetens för att underhålla och utveckla ledningssystemet samt genomföra interna utbildningar för att organisationen ska uppnå bättre integrering av KMA-arbetet i deras dagliga verksamhet och ständiga förbättringar.

Malin arbetar i Östergötlands län.