Lär dig an­vän­da Produktionsplanering betong | Byggföretagen

Lär dig an­vän­da Produktionsplanering betong

För att du ska komma igång med, och skapa förståelse för Produktionsplanering betong finns en manual upplagd så att den kan användas som vägledning under användning, för självstudier eller som utbildningsmaterial.


Hela materialet ingår som dokumentation i Produktionsplanering betong och installeras tillsammans med programvaran. Manualen innehåller huvudsakligen praktiska övningar som börjar med det allra enklaste och växer successivt i komplexitet.

Det finns exempel på beräkningar för olika slags konstruktioner, i olika miljöer med en portion problemlösning för gjutningsproblematik kopplat till temperatur, hållfasthet och fukt. Materialet har även mer teoriorienterade kapitel där fokus ligger på att förklara huvudprinciper för programmets funktion och hur dessa kan utnyttjas.

 Manualen består av:

  • Bilder fördelade på en översikt och 17 kapitel, i form av PDF
  • Filer med mätdata som används i övningarna
  • Facitfiler motsvarande ett eller flera steg i flertalet av övningarna

Upplägget har medvetet utformats för att manualen ska kunna fungera som stöd under användning av programvaran, material vid självstudier och underlag till utbildningar. Hela materialet ingår som dokumentation i Produktionsplanering betong och installeras tillsammans med programvaran.

Manualen är i stort upplagd enligt följande:

Grundläggande nivå avseende hållfasthet och temperatur.

Detta omfattar kapitel H1 till H8. Innehållet fokuserar på grundläggande programanvändning samt typfallsläget. De första 7 kapitel är praktiskt orienterade och avslutas med kapitel H8 som innehåller en summerande genomgång av strukturen och principerna i Produktionsplanering betong.

Fuktberäkning avseende golvkonstruktioner

Detta omfattar kapitel F1 till F5.

Grundläggande avseende fuktberäkning

I F1 beskrivs grunderna i Produktionsplanering betong vilka behövs för att genomföra fuktberäkningar. Beräkning för ett enkelt typfall med genomgång av tillhörande resultat utförs.

Fördjupning fukt

I kapitel F2 till F4 kan användaren fördjupa sig i fuktberäkningar och presentation av prediktering och mätdata. I F2 beskrivs kopplingen mellan fukt- och värmeberäkning, betonghydratationens inverkan på fuktberäkningen, beräkningsresultat samt generering av rapport. I F3 beskrivs hur prediktering jämförs med mätning, inmatning av mätpunkter och visualisering av uppmätt RF. I F4 behandlas uttorkningskrav vs beräkningsresultat, beräkning av bjälklag, varningar samt hydratationens inverkan på självuttorkningen.

Fukt i golvsystem

I F5 beskrivs hur fuktberäkningar utförs när betongen beläggs med golvavjämning lim och matta och en beräkning utförs på hela golvsystemet. Möjlighet finns till att automatiskt styra tidpunkt när nästa material kan/får appliceras. I kapitlet beskrivs även hur resultat erhålls och kan presenteras.

Avancerad nivå avseende hållfasthet och temperatur

Detta omfattar kapitel H9. Innehållet fokuserar på avancerad programanvändning med fria läget. Hantering av material och möjligheter att lägga till egna materialdefinitioner ingår också. Kapitel H8 med strukturen och principerna i Produktionsplanering betong repeteras i början av denna nivå.

Avancerad nivå för materialdata

Detta omfattar kapitel M1 till M3. Innehållet fokuserar på hantering av material i Produktionsplanering betong. I början repeteras grunderna för materialhanteringen men sedan växlar fokus till hur man mäter in betongens egenskaper och själv tar fram materialdata för betongens värme, mognad, hållfasthet och fuktegenskaper. Denna del av manualen kräver erfarenhet avseende utförandet av dylika mätningar och riktar sig i första hand till materialtillverkare.

Lärarledda utbildningar

Byggbranschens Utbildningscenter, som är en utbildningsorganisation inom Byggföretagen, erbjuder två olika endagsutbildningar för att hjälpa användaren att komma igång med användningen av programvaran. Utbildningen är inriktad på att skapa förståelse för, och ge tips om hur, programvaran kan användas som ett hjälpmedel inför och under pågående byggproduktion. Utbildningarna kan även genomföras företagsinternt.

Aktuella utbildningstillfällen och mer information:

Produktionsplanering betong – fukt 

Produktionsplanering betong – temperatur & hållfasthet