Lär dig an­vän­da Produktionsplanering betong

För att du ska komma igång med Produktionsplanering betong finns ett utbildningsmaterial framtaget.

Hela materialet ingår som dokumentation i Produktionsplanering betong och installeras tillsammans med programvaran. Utbildningsmaterialet innehåller huvudsakligen praktiska övningar som börjar med det allra enklaste och växer successivt i komplexitet.

Det finns exempel på beräkningar för olika slags konstruktioner, i olika möiljöer med en portion problemlösning för gjutningsproblematik. Materialet har även mer teoriorienterade kapitel där fokus ligger på att förklara huvudprinciper för programmets funktion och hur dessa kan untnyttjas.

Utbildningsmaterialet består av:

  • Bilder fördelade på en översikt och 12 kapitel, i form av PDF
  • Filer med mätdata som används i övningarna
  • Facitfiler motsvarande ett eller flera steg i flertalet av övningarna

Upplägget har medvetet utformats för att kunna passa både till självstudier som underlag till kurser. Hela materialet ingår som dokumentation i Produktionsplanering betong och installeras tillsammans med programvaran.

Hur ska ma­te­ri­a­let an­vän­das för kurs­verksam­het?

Utbildningsmaterialet kan användas på olika sätt. Författarna föreslår dock följande uppdelning i nivåer/kurser.

Grundläggande nivå
Detta omfattar kapitel 1 till 8 och kan hållas som en eller två kurser beroende på upplägg. Innehållet fokuserar på grundläggande programanvändning samt typfallsläget. De första 7 kapitel är väldigt praktiskt orienterade och delen avslutas med kapitel 8 med en summerande genomgång av strukturen och principerna i Produktionsplanering betong.

Avancerad nivå
Detta omfattar kapitel 8 till 10 och passar för en kurs. Innehållet fokuserar på avancerad programanvändning med fria läget. Hantering av material och möjligheter att lägga till egna materialdefinitioner ingår också. Kapitel 8 med strukturen och principerna i Produktionsplanering betong repeteras i början av denna nivå.

Avancerad nivå för materialdata
Detta omfattar kapitel 10 till 12 och passar för en kurs. Innehållet fokuserar på hantering av material i Produktionsplanering betong. I början repeteras grunderna för materialhanteringen men sedan växlar fokus till hur man mäter betongens egenskaper och själv tar fram materialdata för betongens värme, mognad och hållfasthet. Detta kursmoment kräver av den som håller i det erfarenhet av utförandet av dylika mätningar. Om sådan erfarenhet saknas bör någon extern utbildningshjälp anlitas.

Aktuella kurser