Frågor och svar om de nya medlemskriterierna | Byggföretagen

Frågor och svar om de nya medlemskriterierna

Uppdaterad:

Vad gäller om jag ska köpa byggtjänster?

Vid köp av byggtjänster ska man liksom tidigare anlita företag som uppfyller något av följande:

– är medlem i Byggföretagen
– har hängavtal hos Byggnads eller Seko och som man som företag fått ”godkänt” av Byggnads eller Seko att upphandla.

Vad gäller om den man upphandlat vill köpa tjänster neråt i kedjan?

Även vid köp nedåt i kedjan gäller att företag ska uppfylla något av följande:
– är medlem i Byggföretagen
– har hängavtal hos Byggnads eller Seko och som man som företag fått ”godkänt” av Byggnads eller Seko att upphandla.

Vad gäller om man köper en indirekt tjänst?

Om man köper en indirekt tjänst, dvs att man kanske köper material som sedan ska hanteras på något sätt i form av en tjänst (inbärning, montering) ska man anlita företag som uppfyller något av följande:
– är medlem i Byggföretagen
– har hängavtal hos Byggnads eller Seko och som man som företag fått ”godkänt” av Byggnads eller Seko att upphandla.

Vad gäller vid köp av byggtjänster inom övriga sektorn, exempelvis el, rör, målning, glas, plåt osv?

Även här ska företagen antingen vara medlemmar i en arbetsgivarorganisation, eller ha hängavtal med en facklig organisation.

Vad gäller om man köper tjänster utanför byggsektorn?

Även här ska företagen antingen vara medlemmar i en arbetsgivarorganisation, eller ha hängavtal med en facklig organisation.

Vad gör man om det inte är möjligt att upphandla en aktör som har kollektivavtal eller hängavtal?

Om det inte är möjligt inom befintligt regelverk, så ska anställningsvillkor tillämpas mot arbetstagare som minst uppfyller Upphandlingsmyndigetens fastställda minimistandard för berört kollektivavtals tillämpningsområde.

Hur kontrollerar man om ett företag har kollektivavtal eller hängavtal?

Byggbranschens kollektivavtalskontroll ger dig möjlighet att få kompletterande information om företag du har anlitat eller avser att anlita – exempelvis ett företags medlemskap i en arbetsgivarorganisation eller vilka kollektivavtal företaget är anslutna till.