Sändningar från seminarier och evenemang

Här streamar Byggföretagen direkt från seminarier och andra evenemang. Du kan också se tidigare sändningar i efterhand.

Uppdaterad:

Matchmaking för framtidens transportinfrastruktur 2021-09-16

Matchmaking för framtidens transportinfrastruktur

Järnvägen till framtiden – Hur skapas förutsättningar för kortare process och snabbare genomförande? 2021-05-26

Järnvägen till framtiden – Hur skapas förutsättningar för kortare process och snabbare genomförande?

Järnvägen till framtiden – Kan en dyrare järnväg vara lönsam för samhället? 2021-05-12

Arbetsmiljö – ett hållbart arbetsliv 2021-02-12

Arbetsmiljö ett hållbart arbetsliv

Vågar du visa dig sårbar eller tävlar du i manlighet? 2021-01-27

2021-01-27 Vågar du visa dig sårbar eller tävlar du i manlighet

Framtidens byggbransch under stjärnorna 2020-11-16

Framtidens byggbransch under stjärnorna

Framtidsbygget 2020-11-20

Framtidsbygget

6 november – I spåren av pandemin

I spåren av pandemin

9 oktober – Stjernkvist om framtidens byggutbildningar

24 september – Arbegtsmiljökonferens

5 juni – Så kickstartas den svenska ekonomin (seminariet startar 16 minuter in i sändningen)

20 november – Nätverksträffen #byggbranschenskvinnor

8 oktober 2019 – Färdplan 2045
Stormöte om grön finanisering med bostadsminister Per Bolund.

4 oktober 2019 – Var det värt det?
Till följd av att kreditrestriktioner som bolånetak och amorteringskrav har staplats på varandra minskar bostadsbyggandet. Vad är priset för att göra det svårare att köpa en bostad? Vad har höjda trösklar haft för effekt på BNP, reformutrymme och enskilda hushåll? Var det värt det?

17 april 2019 – Hur mår svensk ekonomi?
Robert Boije, chefekonom SBAB och Fredrik Isaksson, chefekonom Sveriges Byggindustrier

15 mars 2019: Så sänker vi trösklarna till första bostaden

22 november 2018: Hållbarhetsrapportera! Därför är hållbart byggande lönsamt