Om kollektivavtalskontrollen | Byggföretagen

Om kollektivavtalskontrollen

Vilken information får man?

api.bygginstsektorn.se 1.0 ger följande information givet fråga på ett organisationsnummer:

 • Företagets juridiska namn
 • Företagets marknadsnamn (om det finns något)
 • Medlemskap i arbetsgivarorganisation inom Bygg- och installationssektorn (1 eller flera eller inget)
 • Inträdesdatum för medlemskap
 • Kollektivavtal via dessa medlemskap
 • Flagga för Inaktivt Medlemskap hos Byggföretagen.

Vilka kollektivavtal går att kontrollera?

Följande medlemskap med tillhörande kollektivavtal finns inom Bygg- och installationssektorn

 • Byggföretagen
 • Installatörsföretagen
 • Maskinentreprenörerna
 • Plåt & Ventföretagen
 • Måleriföretagen
 • Glasbranschföreningen