Öppet brev till beställare | Byggföretagen

Öppet brev till beställare

I ett pressat läge är det av största vikt att alla aktörer på marknaden agerar schysst så att fokus kan läggas på rätt saker och de negativa effekterna av coronaviruset begränsas så långt som möjligt. Byggföretagen har därför tagit fram ett öppet brev till beställare i hopp om att påminna om just detta och att motiverade hinderanmälningar och önskemål om förlängda kontraktstider inte är stridshandlingar utan ett nödvändigt ont för alla. Brevet kan laddas ned och skickas som bilaga till just din beställare. Byggföretagen kommer även skicka brevet till ett antal större aktörer på marknaden.