Arbetsmiljöverket

Myndigheten ger stöd till arbetsgivare för att ingen ska skadas eller bli sjuk på jobbet.