Bygg- och rivningsavfall

En hjälpreda för att kortfattat redovisa vilka regler som gäller och hur man bör behandla avfall från byggnads- och rivningsverksamhet.