Byggandets klimatpåverkan

Livscykelanalys kan användas för att beräkna miljöpåverkan av produkter och tjänster under deras livscykel – från utvinning av naturresurser, till avfallshantering.