Vidare­utbildningar för tjänstemän och yrkesarbetare

Byggbranschens Utbildningscenter, BUC, ger utbildningar inom entreprenadjuridik, arbetsmiljö, företagsstyrning, ledarskap, byggproduktion, kollektivavtal och arbetsrätt.