Byggisolering med CFC, en tickande bomb

Den här filmen tar upp hanteringen av det miljöskadliga ämnet CFC som kan komma ut i atmosfären vid rivning av isolering.