Entreprenörsansvar

Här får du reda på mer om när Entreprenörsansvaret träder in och när den kollektivavtalad lösning gäller.