Förslag till AF-texter avseende avfallshantering i en rivningsentreprenad

Det här förslaget till AF-texter avseende avfallshantering i en rivningsentreprenad för att uppfylla branschnorm.